Robert van Sluis - reportagefotografie

Woonvoorziening voor kinderen van kermisexploitanten, i.o.v. Stichting Meander